Regulamin

Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa warunki zakupu w sklepie internetowym www.kawior-sklep24.pl zwanym dalej „Sklepem”.

 • Sklep internetowy kawior-sklep24, dostępny pod adresem www.kawior-sklep24.pl prowadzony jest przez firmę F.H. „TABU” Burzyński Tadeusz, zarejestrowaną pod numerem NIP 643-103-95-18
 • Do korzystania z funkcjonalności Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzenia z oprogramowaniem umożliwiającym korzystanie z sieci Internet.
 • Sklep internetowy www.kawior-sklep24.pl prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko przez stronę www.kawior-sklep24.pl lub poprzez adres mailowy biuro.tabu@interia.pl
 •  Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar na prośbę Zamawiającego wystawiamy fakturę VAT.
 • Wypełniając formularz zamówienia w Sklepie, Zamawiający każdorazowo wyraża zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie podanych danych osobowych wyłącznie do celów realizacji i rozliczenia złożonego zamówienia, w tym wystawienia rachunku lub faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 02.101.926 z późn.zm.)
 • Informacje znajdujące się na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
 • Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza akceptacje warunków niniejszego regulaminu.

 

WARUNKI ZAMAWIANIA I DOSTAWY

 1. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok z wyłączeniem wyjątkowych sytuacji związanych z pracami serwisowymi.
 2. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dokonanie zamówienia za pośrednictwem formularza sklepowego i jego potwierdzenie przez Sklep. Podanie w formularzu numeru telefonu i adresu e-mail jest niezbędne do potwierdzenia zamówienia. Brak potwierdzenia zamówienia w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia oznacza odmowę przyjęcia zamówienia. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 3. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Nie ma możliwości odbioru osobistego zamówienia w siedzibie firmy.

Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu i sposoby dostawy.

 1. Towar jest kompletowany od momentu otrzymania środków pieniężnych na konto bankowe w wysokości 100% wartości zamówienia.
 2. W przypadku wybrania płatności przelewem Sklep oczekuje na wpływ środków pieniężnych 7 dni od daty złożenia zamówienia. Jeśli przelew nie wpłynie w tym terminie zamówienie jest anulowane.
 3. Sklep może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
 4.  Zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki lub w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 5. W przypadku wymiany na inny towar (model) klient zobowiązany jest do ponownego opłacenia przesyłki z wymienionym towarem. W sytuacji, gdy błąd wyniknie po stronie Sklepu, wysyłka wymienionego (prawidłowego) towaru odbędzie się na koszt sprzedawcy.
 6. Możliwe są następujące formy płatności:

Tylko zwykły przelew na konto :

F.H. „TABU” Burzyński Tadeusz

41-250 Czeladź, ul. Dehnelów 2

mBank

Numer konta bankowego :88 1140 2004 0000 3002 8005 2814

W tytule przelewu proszę wpisać numer zamówienia.

 1. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, kawior-sklep24.p zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.
 2. Przy każdym oferowanym towarze podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia. Informuje on ile dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia przez klienta do chwili przygotowania zamówionego towaru i wysyłki. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości. tzn.po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki, mogą zostać wysłane w różnym terminie o czym Klient informowany jest drogą mailową.

Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na naszych stronach, kontaktujemy się z kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. Do czasu realizacji zamówienia nie obejmuje czasu dostawy zamówienia przez firmę kurierską lub Pocztę Polską.

Kawior-sklep24.pl nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej i pocztowej.

ZWROTY

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do 14 dni od daty otrzymania produktu.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania zakupionych produktów na adres kawior-sklep24.pl F.H. „TABU” Burzyński Tadeusz ul. Denhelów 2, 41-250 Czeladź wraz z wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Produkt należy odesłać na koszt Sklepu po wcześniejszym  kontakcie ze Sklepem pod adresem biuro.tabu@interia.pl  i otrzymaniu informacji o rodzaju spedytora.
 3. Zwrotowi nie podlega towar noszący ślady użytkowania, nie będący w pełni kompletny.
 4. Pieniądze za zwrócony Produkt Klient otrzyma w takiej samej formie, w jakiej nastąpiła zapłata za towar: jeśli płatność została dokonana przelewem – zwrot nastąpi w formie przelewu na konto Klienta . W przypadku, gdy zamówiony towar został opłacony za pobraniem, Klient jest zobowiązany do przesłania swojego numeru konta (wraz z numerem zamówienia, które zostało zwrócone) na adres F.H. „TABU” Burzyński Tadeusz ul. Denhelów 2, 41-250 Czeladź lub mailowo biuro.tabu@interia.pl Zwrot pieniędzy nastąpi w terminie do 10 dni od daty otrzymania przez nas formularza o odstąpieniu od umowy przez Klienta oraz (jeśli zamówienie zostało opłacone za pobraniem) przesłania przez niego numeru konta, na które mają zostać zwrócone pieniądze.
 5. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 6. Zwroty i wymiany należy wysyłać na adres sklepu, w którym został wystawiony rachunek bądź faktura VAT wraz z pobranym poniżej protokołem zwrotu/wymiany.

Formularz reklamacji: Pobierz

Protokół odstąpienia od umowy zawartej na odległość: Pobierz

 1. WARUNKI REKLAMACJI
  1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru.
  2. W przypadku, gdy towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może żądać: nieodpłatnej naprawy, wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy. Od umowy Kupujący nie może odstąpić, jeżeli wada towaru (fizyczna lub prawna) jest nieistotna.
  3. Wysyłka naprawionego/wymienionego w ramach reklamacji towaru następuje na koszt Sklepu.
  4. Reklamacje należy wysyłać na adres sklepu, w którym został wystawiony rachunek wraz z pobranym powyżej protokołem.

PROMOCJE I WYPRZEDAŻE

 1. Promocje nie łączą się.
 2. Ceny towarów wyprzedażowych nie podlegają dalszym rabatom.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient oświadcza, że zapoznał się z Polityką Prywatności kawior-sklep24.pl i ją akceptuje.
 2. „Sklep” zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodności i rzetelność klienta.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do powyższego regulaminu. Zmiany obowiązują po upływie 14 dni od opublikowania ich na stronie www.kawior-sklep24.pl Zamówienia złożone przed wejściem w życie nowego Regulaminu realizowane są na podstawie regulaminu dotychczasowego.
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego i innych obowiązujących aktów prawnych 5. Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.